Gorzow kassaapparat

Hver gründer som bruker kassaapparater i vårt navn, sliter hver dag med forskjellige problemer som retter også kan skape. Som alt datautstyr er kassaapparater ikke fri for feil og noen ganger brytes det ned. Ikke alle bedriftseiere vet at det til enhver tid når poster tas ved hjelp av et kassaapparat, bør være en ny enhet - bare i tilfelle feil med denne nøkkelen.

Mangel på et ekstra elzab-kassa under videre salg av produkter eller assistanse kan føre til at skattekontoret ilegges straff, fordi dette vil forhindre salgslister under sammenbruddet på hovedenheten. Dokumentene som er oppbevart sammen med kassaapparatet, bør omfatte kassasystemet. Dette dokumentet supplerer ikke bare alle reparasjoner av enheten, men inneholder også informasjon om skattlegging av kassaapparatet eller endringer i minnet. Tjenesteboken må også inneholde det unike nummeret som ble gitt av skattekontoret, navnet på selskapet og adressen til lokalene beløpet brukes i. Alle disse forholdene er nødvendige for skatterevisjoner. Eventuelle endringer i kassaapparatets minne, mens endringen er en spesialitetstjeneste, som enhver gründer som bruker kassaapparat bør signeres med. Det som er viktig - du bør informere skattekontoret om enhver endring av kassetekniker. Salg ved kassaapparater skal skje i kontinuerlig form, så hvis minnet til kassaapparatet er fullt, må du bytte ut minnet med det neste, huske å lese minnet. Lese minnet om kassaapparatet du bor - også som reparasjon, men kun av en autorisert enhet. I tillegg ønsker dette arbeidet å bli utført i nærvær av en ansatt i skattekontoret. En passende protokoll er bygd fra å lese de skattemessige kassaminnene, den ene kopien går til skattekontoret og den andre til gründeren. Han må oppbevare denne protokollen sammen med nye dokumenter koblet til kassaapparatet - hans feil kan skape en straff pålagt av kontoret.